Padparadscha Small Size

Filter(0)
0.26 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.37 x 3.08 x 1.85 mm. GIL

฿8,800
Add to cart
Wishlist
0.27  carats /UH / LOTUS SUNRISE

3.95 x 4.11 x 2.23 mm. GIL

฿8,900
Add to cart
Wishlist
0.28  carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.17 x 3.89 x 1.86 mm. GIL

฿11,900
Add to cart
Wishlist
0.34 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.94 x 3.87 x 2.09 mm. GIL

฿12,900
Add to cart
Wishlist
0.50 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.96 x 3.48 x 2.46 mm. GIL

฿15,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /H / LOTUS SUNRISE

5.55 x 4.17 x 2.59 mm. GIL Certificate

฿18,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.55 x 5.53 x 2.38 mm. GIL Certificate

฿28,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.12 x 4.04 x 2.35 mm. GFCO

฿16,800
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.04 x 4.50 x 2.15 mm. GIL Certificate

฿19,800
Add to cart
Wishlist
0.55 carats /H / LOTUS SUNRISE

4.60 x 4.62 x 3.04 mm. GIL Certificate

฿14,500
Add to cart
Wishlist
0.60 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.02 x 4.10 x 2.87 mm. GIL Certificate

฿17,800
Add to cart
Wishlist
0.61 carats /H / LOTUS SUNRISE

6.23 x 4.19 x 2.44 mm. GIL Certificate

฿17,800
Add to cart
Wishlist
0.60 carats / UH / LOTUS SUNRISE

4.73 x 4.04 x 3.05 mm. GFCO

฿18,900
Add to cart
Wishlist
0.62 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.90 x 4.81 x 2.18 mm. GIL Certificate

฿32,500
Add to cart
Wishlist
0.55 ct. / H / LOTUS SUNRISE

7.83 x 3.78 x 2.55 mm. GIL

฿33,500
Add to cart
Wishlist
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare