All Product

Filter(0)
2.14 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

9.46 x 6.01 x 3.92 mm. GIL

฿170,000
Add to cart
Wishlist
3.18 ct. / H / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

11.95 x 8.07 x 4.11 mm. GIL Cert.

฿290,000
Add to cart
Wishlist
2.06 ct. / H / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

8.56 x 6.28 x 3.96 mm. GIL

฿195,000
Add to cart
Wishlist
2.20 ct. / H /  LOTUS SUNRISE

9.15 x 6.83 x 3.84 mm. GIL

฿145,000
Add to cart
Wishlist
1.67 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.32 x 6.20 x 3.72 mm. GIL Certificate

฿68,000
Add to cart
Wishlist
1.92 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.68 x 6.43 x 3.77 mm. GIL Certificate

฿67,500
Add to cart
Wishlist
1.73 ct. / UH / LOTUS SUNRISE

7.92 x 5.92 x 4.19 mm. GIL Cert.

฿52,000
Add to cart
Wishlist
3.10 ct. / H / LOTUS SUNSET

9.27 x 7.82 x 5.33 mm. LOTUS

฿390,000
Add to cart
Wishlist
0.26 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.37 x 3.08 x 1.85 mm. GIL

฿8,800
Add to cart
Wishlist
0.27  carats /UH / LOTUS SUNRISE

3.95 x 4.11 x 2.23 mm. GIL

฿8,900
Add to cart
Wishlist
0.28  carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.17 x 3.89 x 1.86 mm. GIL

฿11,900
Add to cart
Wishlist
0.34 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.94 x 3.87 x 2.09 mm. GIL

฿12,900
Add to cart
Wishlist
0.50 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.96 x 3.48 x 2.46 mm. GIL

฿15,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /H / LOTUS SUNRISE

5.55 x 4.17 x 2.59 mm. GIL Certificate

฿18,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.55 x 5.53 x 2.38 mm. GIL Certificate

฿28,500
Add to cart
Wishlist
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare